Loading
+420 720 104 112
Antonína Dvořáka 1111, Kolín
ondrej@ondrejvacha.com
 
IČO :   01642456
DIČ :  CZ8506080902

Přátelé, blíží se konec roku a pro většinu menších či středních firem (ale i korporací) to znamená nejen uzavření současných projektů a budgetů, ale i přípravu na nadcházející rok. Jedním z klíčových kroků v této fázi je tvorba komunikační strategie, která je často podceňována, ale může mít obrovský vliv na budoucí úspěch firmy. Proč je důležité zaměřit se na komunikační strategii a kdy je ten nejlepší čas začít plánovat marketingové aktivity na další rok?

Proč vůbec mít komunikační strategii?

Tuto otázku slýchávám velmi často. Prý je to zbytečný dokument. Nemyslím si. Dovolím si přirovnání: představte si, že vaše firma je jako jedoucí auto po silnici. Váš marketingový tým je řidič vozu a komunikační strategie jsou oči řidiče. A teď si představte, že má řidič oči zavázané. Chvíli pojedete, ale pak to bude bolet… hodně bolet!

Komunikační strategie v našem podání je komplexní dokument obsahující všechno potřebné pro správnou marketingovou komunikaci firmy na rok až dva dopředu. Všechno od A do Z. Od průzkumu, SWOTky, USP, konkurence, až přes Archetyp značky, tone of vocie, style komunikace až po to nejdůležitější: výčet komunikačních kanálů a k nim přidělená váha důležitosti. Rozděleno na výkon a brand. Každý kanál v maximálním detailu. Ukázka kreativy, návrhy textů a hlavně detailní výčet dalších kroků, které by měly následovat ihned po předání strategie. Hledíme na vaše možnosti, rozpočty a znalost dané problematiky a dle toho stavíme celou strategii tak, aby se vaší firmě mnohonásobně vrátila v budoucím zisku.

Plánování komunikační strategie pomáhá firmě:

  1. Zvýšit věrohodnost: Důsledná a jasná komunikace zvyšuje důvěru zákazníků i zaměstnanců.
  2. Připravit se na špatné období: Dobře připravená komunikační strategie může chránit firmu před budoucími krizovými okamžiky.
  3. Zvyšovat prodeje: Efektivní komunikace o produktech a službách může zvýšit jejich přitažlivost pro zákazníky a jejich touhu nakupovat vaše produkty / služby.
  4. Posílit angažovanost zaměstnanců: Jasné sdělení cílů firmy může zvýšit motivaci zaměstnanců a jejich pocit sounáležitosti s firmou. Ale hlavně:
  5. Ujasnit si komunikaci na celý rok: Předem definovaná komunikace a jasné cíle a milníky pomáhají firmě jít přesně tam, kam má dle strategie směřovat.

A jaký je tedy rozdíl mezi Komunikační a Marketingovou strategií?

I když jsou obě strategie velmi úzce spjaty, rozdíly tam samozřejmě jsou.

Marketingová strategie se zaměřuje na celkový plán, jakým způsobem firma dosáhne svých obchodních cílů a vybuduje si tak svou pozici na trhu či se vyhraní oproti konkurenci. Zahrnuje analýzu trhu, segmentaci cílového publika, stanovení hodnotové nabídky a výběr vhodných kanálů pro distribuci produktů nebo služeb. Marketingová strategie je široce zaměřená a definuje způsob, jakým firma bude působit na trhu jako celek. Část strategie je také svázána s obchodními cíli.

Komunikační strategie se soustředí na konkrétní aspekty komunikace s cílovým publikem. Tato strategie určuje, jakým způsobem budou informace a zprávy předávány k zákazníkům nebo dalším zúčastněným stranám. Zahrnuje volbu vhodných komunikačních kanálů, stylu komunikace, tónu a způsobu, jakým se značka prezentuje veřejnosti. Komunikační strategie se tedy zaměřuje hlavně na to, jak značka buduje a udržuje svůj obraz a pověst. Zahrnuje také analýzu trhu, segmentaci cílového publika a jeho cestu směrem k našemu prodktu / službě. Komunikační strategie je vlastně vyhraněná část té marketingové.

Marketingová strategie obsahuje všech „5P“ (Product, Price, Placement, Promotion, People), oproti tomu komunikační strategie je více o 3 posledních „P“ (Placement, Promotion, People,), protože klasická firma, se kterou přijdeme do styku zná už svůj produkt a jeho cenu (Product, Price). Na nás je tedy postarat se o ten zbytek pomocí Komunikační strategie.

Co obsahuje Komunikační strategie v našem podání?

Struktura komunikační strategie

Kdy tvořit Komunikační strategii?

Poslední kvartál roku je ideálním časem pro tvorbu komunikační strategie pro následující rok. Proč?

  1. Analýza každý rok: Konec roku je ideálním časem pro zhodnocení úspěchů (nebo neúspěchů) daného období (aktuálního roku). Tyto poznatky mohou být cenný zdroj informací při plánování nové komunikační strategie.
  2. Dostatek času pro plánování: Důkladné plánování a příprava strategie vyžaduje čas na průzkum trhu, analýzu a samotnou tvorbu strategie. Začátek nového roku je ideální čas pro realizaci daných aktivit, ale ne pro tvorbu strategie, ta už musí být hotová.
  3. Příprava na změny: Nový rok může znamenat změny ve firmě, jako jsou nové produkty, služby nebo změny ve vedení. Komunikační strategie může pomoci připravit zaměstnance, zákazníky a veřejnost na tyto změny.
  4. Základ pro rozpoznatelnost: Plánování v předstihu dává firmě čas na vytvoření konzistentního obsahu, vytyčení kanálů a celkové komunikace značky, což je klíčové pro budování rozpoznatelnosti, zapamatovatelnosti, ale také při tvorbě vašeho love-brandu.

Komunikační strategie s 85% slevou?

Ano i to je možné. Naše agentura je zalistovaná jako kvalifikovaný dodavatel marketingových služeb v dotačním programu, který má pomoct menším a středním firmám, ale i malým podnikatelům či živnostníkům, se více prosadit v už tak přesaturovaném konkurenčním prostředí. Dotační program slouží právě na marketingové služby a Komunikační strategie je jednou z položek dotace.

Program se nazývá Kreativní Česko a poskytuje 85% dotaci na dané marketingové služby. Takže pokud stále váháte, jestli komunikační strategii ANO či NE, teď by to měla být jasná volba.

Více o dotačním programu v mém blogu ZDE.

Awesome Works
Awesome Works

Related Posts