Loading
+420 720 104 112
Antonína Dvořáka 1111, Kolín
ondrej@ondrejvacha.com
 
IČO :   01642456
DIČ :  CZ8506080902

Než se pustím do rozboru strategií pro firmy a co to přesně obnáší, níže popisuji rozdíly mezi marketingovou a komunikační strategií.

Rozdíl mezi marketingovou a komunikační strategií

Spousta marketingových profesionálů si často plete rozdíl mezi marketingovou a komunikační strategií. I když mají některé společné prvky, existují mezi nimi významné rozdíly, které ovlivňují způsob, jakým firma komunikuje se svými zákazníky a plní tak své cíle / KPIs na daný rok.

Marketingová strategie se zaměřuje na celkový plán, jakým způsobem firma dosáhne svých obchodních cílů a vybuduje si tak svou pozici na trhu či se vyhraní oproti konkurenci. Zahrnuje analýzu trhu, segmentaci cílového publika, stanovení hodnotové nabídky a výběr vhodných kanálů pro distribuci produktů nebo služeb. Marketingová strategie je široce zaměřená a definuje způsob, jakým firma bude působit na trhu jako celek. Část strategie je také svázána s obchodními cíli.

Komunikační strategie se soustředí na konkrétní aspekty komunikace s cílovým publikem. Tato strategie určuje, jakým způsobem budou informace a zprávy předávány k zákazníkům nebo dalším zúčastněným stranám. Zahrnuje volbu vhodných komunikačních kanálů, stylu komunikace, tónu a způsobu, jakým se značka prezentuje veřejnosti. Komunikační strategie se tedy zaměřuje hlavně na to, jak značka buduje a udržuje svůj obraz a pověst. Komunikační strategie je vlastně jen část té marketingové.

Strategie: Klíčový nástroj pro úspěch ve světě marketingu a komunikace

V dnešním světě je strategie nepostradatelným nástrojem a průvodcem pro dosažení úspěchu. Je to jako mapa, která vede firmu k dosažení stanovených cílů a přináší jasný směr, kterým se má ubírat. Bez strategie je firma jako jedoucí auto s řidičem, který má zavázané oči – nedokáže efektivně reagovat na měnící se podmínky trhu a chování zákazníků.

Výsledkem naší marketingové nebo komunikační strategie je ucelený dokument, který je jakýmsi průvodcem pro každého člena (nejen marketingového) týmu. Tento dokument obsahuje jasný plán a návod, každý marketingový expert by měl tuto strategii ihned pochopit a vědět, jakým směrem se má ubírat, aby dosáhl stanovených cílů.

Systematický přístup k tvorbě strategie

Tvorba marketingové nebo komunikační strategie je proces, který vyžaduje plánování, analýzu a spolupráci několika našich odborníků. Celý proces trvá obvykle 3-5 týdnů, přičemž na něm pracují dva naši hlavní senioři (já plus kolegyně Kateřina) senioři, ale i další specialisté, kteří se zaměřují na sociální sítě, PPC reklamu, kreativu a design, public relations a další oblasti. Týmový přístup zajišťuje, že strategie bude komplexní a zohlední různé aspekty marketingu a komunikace.

Průběh zpracování strategie: Spolupráce a konzultace

Prvním krokem při tvorbě strategie je brainstorming se zákazníkem. Během 2-3 hodinového setkání se získávají veškeré potřebné informace o firmě, cílech, cílovém publiku a očekáváních. Poté začíná fáze práce na strategii, kdy jsme v pravidelném kontaktu se zákazníkem, upřesňujeme si detaily, další postupy nebo nápady. Finální verze strategie je prezentována klientovi, který má možnost připomínkovat a případně společně strategii doladíme do finále.

Investice do kvality: Cena strategie

Vytvoření kvalitní marketingové nebo komunikační strategie není levnou záležitostí. Cena takové strategie se pohybuje v rozmezí 90 000 – 150 000 Kč v závislosti na rozsahu a specifikacích projektu. Je důležité si uvědomit, že tato cena odráží hodnotu práce a zkušeností celého týmu, který na strategii pracuje. Investice do strategie je investicí do budoucnosti firmy, která poslouží jako významný nástroj pro úspěšný růst a rozvoj na trhu.

Kostra komunikační strategie

Ve většině případů se potkáváme s případem, kdy společnost už má definované produkty či služby, zná jejich cenu a řeší jak se dostat do povědomí zákazníků. Tady je na místě komunikační strategie. Její kostru naleznete níže:

 

Závěrem: Klíčová role strategií v marketingu a komunikaci

Marketingová a komunikační strategie jsou nezbytnými nástroji, které pomáhají firmám dosahovat svých cílů a budovat trvalý úspěch. Kvalitní strategie poskytuje jasný směr, komplexní plán a efektivní způsob komunikace s cílovým publikem. Jejich tvorba vyžaduje spolupráci různých specialistů a investici do kvality, ale v dlouhodobém horizontu přináší vynikající návratnost. Bez strategie je firma ztracena ve vlnách trhu, zatímco s dobře vytvořenou strategií je připravena čelit výzvám a dosáhnout dlouhodobého úspěchu.

Pojďte do toho s námi! Napište mi email nebo zavolejte (720 104 112)

Ondřej Vácha

Awesome Works
Awesome Works

Related Posts